top of page

Fokkers kunnen door de club erkend worden op basis van bepalingen in het huishoudelijk reglement, zie Art 29/b.

Uiteraard werken we alleen met fokkers die de grootste zorg besteden aan de begeleiding van de teef tijdens de dracht en de optimale socialisatie van de pups. Broodfok wordt ten stelligste geweerd uit ons fokbeleid

Gezondheid

Om de gezondheidstoestand van de Weimaraner in kaart te brengen, hebben we een korte enquête opgesteld die ca 5 minuten van uw tijd vragen. De Belgische Weimaranerclub verzamelt en bundelt deze gegevens om hieruit algemene en globale conclusies te trekken (dus op het niveau van het ras, niet de individuele hond). Deze conclusies zullen later (thematisch) in onze Weim Info en op onze website worden gepubliceerd.
Dank om deze enquête zo correct mogelijk in te vullen, voor elke hond die op jouw naam staat.

Via onderstaande button kan u de enquête opstarten.

bottom of page