Erelid

Jacques Clainquart

Bestuur

Stefan De Meyer

Voorzitter

stefan@weimaranerclub.be

Verantwoordelijke veldwerk en TAN

Kristof Tielemans

Secretaris

kristof@weimaranerclub.be

Verantwoordelijke dekreulijst, fokkersprogramma,

Verantwoordelijke ledenadministratie 

en jachtafrichting

Annemie Rossenbacker

annemie@weimaranerclub.be

Verantwoordelijke fokkerslijst, 

pupbemiddeling, herplaatsers, ledenwerving,

PR en redactie magazine/website

Tamara Stynen

tamara@weimaranerclub.be

Verantwoordelijke Expo, rasspecial

en TST

Sara Geerdens

Penningmeester

penningmeester@weimaranerclub.be

Maatschappelijke zetel

Sint Hubertusstraat 2a

3990 Wijchmaal