WELKOM

       BIJ DE BELGISCHE WEIMARANER VERENIGING​​​​

Beste leden, zoals u waarschijnlijk reeds hebt vernomen in de media, zijn ten gevolge van het COVID-19 virus tot 19 november een hele reeks (nieuwe) beperkingen van kracht. Hierdoor zijn wij jammer genoeg ook genoodzaakt om onze laatste activiteit van 2020, onze St-Hubertuswandeling, op te schorten.

Maar dat wil niet zeggen dat we stil zitten! Achter de schermen wordt er volop gewerkt aan de nieuwe Weiminfo van december, activiteiten voor 2021, fokbeleid en welzijn van onze weimaraners.

Chers membres, comme vous l'avez probablement déjà entendu dans les médias, en raison du virus COVID-19, toute une série de (nouvelles) restrictions sont en vigueur jusqu'à 19 Novembre. Malheureusement, cela nous oblige également à suspendre notre dernière activité de 2020, notre promenade de St-Hubertus.

Mais cela ne veut pas dire que nous restons assis! Dans les coulisses, nous travaillons dur sur le nouveau Weiminfo pour décembre, les activités pour 2021, la politique d'élevage et le bien-être de nos Braques de Weimar.

We keep you posted

Stay safe & healthy