top of page

WELKOM

BIJ DE BELGISCHE WEIMARANER VERENIGING​​​​

LIDMAATSCHAP 2024

Beste leden, 

 

2024 staat voor de deur en zoals het bij elke club of vereniging gaat, zullen er ook bij ons enkele noodgedwongen veranderingen worden doorgevoerd. We hebben jammer genoeg moeten vaststellen dat we, door het gebruik van “Ledenheer.be”, het afgelopen jaar een aantal leden niet of niet tijdig hebben kunnen bereiken en, last but not least, voor onze franstalige leden was het absoluut niet werkbaar, waarvoor nogmaals onze excuses. 

Via onze website kan u vanaf 01/12/2023 via een nieuwe link uw lidmaatschap 2024 aanvragen of hernieuwen. We gaan er ook op toezien dat alle informatie correct wordt verwerkt, zodat we de misverstanden en fouten van het afgelopen jaar kunnen vermijden. 

Namens het ganse bestuur dank ik u allen reeds bij voorbaat voor uw medewerking en zien wij u allen heel graag terug als lid / leden 2024. 

 

bottom of page