ACTIVITEITEN 2021 

TAN (TEST D’APTITUDES NATURELLES)

+ INITIATIE/INITIATION FIELD TRIAL

VOLZET

Op zondag 29/08/2021 organiseren wij in Silly een dubbele activiteit (let op: één inschrijving voor beide activiteiten) ten gunste van onze jonge honden. In de voormiddag houden wij een initiatie veldwerk, in de namiddag volgt dan onze jaarlijkse TAN (oftewel NAT wat staat voor Natuurlijke Aanleg Test). Dit alles voor jonge Weimaraners tussen de leeftijd van 6 tot 36 maand. Een TAN is een in België niet-officiële proef die tot doel heeft om na te gaan of een staande hand de nodige aanleg heeft in het werk voor het schot en om te verkennen of de hond kan verdergaan in het veldwerk. Ervaring leert ons dat de beschikbare plaatsen voor deze dagactiviteit héél snel volzet zijn …

In het voorjaar is er opnieuw een TAN; we houden bij de bevestiging rekening met de leeftijd van de deelnemenede honden zodat oudere honden niet uit de boot vallen.

Aanvraag tot deelname onder vermelding “Deelname dubbele activiteit TAN zondag 29/08/2021” via email naar : Stefan@weimaranerclub.be

TAN 2021.jpg